KODULOOLINE KIRJANDUS

 

UUSI RAAMATUID 2020

Harju sport : parimad sportlased – harjumaalased : 1940-1991 / koostaja Peeter Böckler /. Tallinn : Mixi kirjastus, 2019, 431 lk.

See on mahuka teatmeteose teine trükk täienduseks viis aastat tagasi ilmunud Harjumaa sporditippude elulugudele. Teatmik on koostatud spordialade lõikes tähestikulises järjestuses. Alfabeedist leiab ka sportlased ja sporditegelased. Kõikide isikute kohta käiv info on varustatud tolleaegse fotoga. Seost Harjumaaga näitab artiklis allajoonitud kohanimi.

 

Harju maakonna arendusstrateegia 2013+. Tallinn : Harjumaa Omavalitsuste Liit, 2019, 62 lk.

Harju maakonna arengustrateegia on maakondlik kokkulepe erineva tasandi institutsioonide vahel, mille sisuks on avalike teenuste parem korraldamine, regionaalse koostöövõimekuse suurendamine ja regionaalsetsest vajadustest lähtuva arenguvajaduste sisendi andmine riigile. Strateegia toetub kolmele põhisambale: tegus rahvas, kvaliteetne elukeskkond ja tasakaalustatud ruumimuster.

 

Toomingas, Garina. 100 luuletajat Harjumaalt. [Tallinn], 2019, 118 lk.

Luuleraamatukese on projekti „100 luuletajat Harjumaalt „ raames kokku pannud Aruküla Kultuuriseltsi juht Garina Toomingas, toetajad olid Harju Omavalituste Liit ja Raasiku vald.

Tuntud ja vähemtuntud inimesed paljudest Harjumaa paikadest on luuleridadesse seadnud Eestimaa ja tema looduse. Sisukorras on kirjas kõik 50 luuletajat vastava kohanime all. Näiteks Ruila – Leelo Tungal, Andineeme – Anneliis Paju, Saku – Erika Rausberg, Türisalu – Sulev Oll, Keila – Helvi Jürisson jt.

 

Niinre, Ardo. Kaduvad mälestused : 70 aastat 1949. Aasta 25. Märtsi suurküüditamisest lähivaatega Tõdva vallale. Kiili, 2018-2019, 102 lk.

Need üleskirjutatud mälestused on mitme haruga lugu meie rahva kallal toime pandud ülekohtust. Arreteerimistest ja küüditamistest rääkisid raamatu koostajale paljud kannatanud. Lisatud on ajalooline taust ja intervjuude lähtekohaks on praegune Kiili vald, end. Tõdva vald.

Väärtuslikuks osaks on arreteeritute päevikud. Olemas on küüditatute ja nende perede nimekirjad. Enamus arreteerituid veeti Keila raudteejaama, väljasaatmiskohaks oli Novosibirski oblast Venemaal.

Võidujooksus kaduvate mälestustega (ka kõige nooremad küüditatud on saamas 70 aastaseks) on see kogumik üheks sammuks jäädvustamaks meenutusi küüditatute elust Siberis.

 

100 aastat armastust : mälestuste kogumik. Keila, Harjumaa Muuseum, 2019, 112 lk. (Harjumaa Uurimusi 10)

2019. aastal taaselustas Harjumaa Muuseum mälestuste kogumise võistluse. Seekord oli teemaks armastus. Võistlusele saabus 16 erinevat lugu.

Selles kogumikus on erinevatest aegadest pärit lood ja mälestused armastusest, perekonnast, suhetest ja lähedastest. On lood tutvumistest, kohtamas käimistest, armumistest, kokku kolimistest, perekonna loomisest. Ka raskustest kaaslase leidmisel, mittetoimivatest suhetest, petmistest, lahkuminekutest, lootuste purunemisest jne. Seega – mitmekesine pilt armastusest ja lähedusest.Vanimad lood on leidnud aset 20. sajandil vahetult enne Esimest maailmasõda, uuemad mälestuskillud on aga möödunud suvest.

 

Ado Köögardali päevaraamat 1944. [Tallinn] : Harjumaa Muuseum, 2019, 168 lk.

Päevaraamatu käsikirja on ümber kirjutanud, toimetanud ja kommenteerinud Anu Saluäär-Kall (sünd. Vaher), Keila kirikuõpetaja Ado Köögardali lapselaps.

Millised sündmused ja mis toimus Keilas 1944. aasta märtsist maini, 9. oktoobrist 31. Detsembrini, kõik see on päevade kaupa dateeritult päevaraamatus põhjalikult kirjas. Vahekokkuvõtetesse ning 21.-23. septembrini toimunud sündmustele on käsikirja toimetaja lisanud ka oma mälestusi.

Fakte, sündmusi ja konkreetseid inimesi on palju. Keilakatele võiks see ajalooline päevaraamat suurt huvi pakkuda.

 

Pulver, Andres. Kuidas kultuuritegelased lahkuvad. Tallinn : Tänapäev, 2019, 329 lk.

Raamat Eesti kultuurile oluliste tegelaste (näitlejad, lauljad, kirjanikud jt.) elust ja lahkumisest siit maisest elust. Surma põhjused, matused. Hauatähistest on fotod. Raamatus on Tallinna Metsakalmistule ja Tallinna Rahumäe kalmistule maetud kultuuritegelaste matusepaikade kaart.

Harjumaaga olid seotud:

Amandus Adamson (Paldiski), Anna Raudkats (Aegviidu), Eduard Vilde (Keila), Evald Hermaküla (Maardu), Nikolai Triik (Leetse-Lepiku Paldiski lähedal), Raimond Valgre (Riisipere), Silvi Vrait (Kehra).

 

Väikesaarte võlu : Eesti väikesaared lugudes ja päevapiltidel 1918-1940. Tallinn : Tammerraamat, 2019, 176 lk.

See on fotoalbum Eesti väikesaartest koos ajalooliste piltide, lugude ja juhtumitega. Iga saare kohta on lisatud rubriik *Huvitavaid fakte* ning *Lood ja legendid*. Raamatust leiab ka järgmised Harjumaa saared: Pakri saared, Naissaar, Prangli saar, Keri saar.

Raamatus on kasutatud Rahvusarhiivi filmiarhiivi fotokogu fotosid, mis on pärit aastatest 1920-1940.