« Tagasi

Eesti Rahvusraamatukogu küsitlus teemal "E-väljaannete laenutamine".

 
Palume teie kaasabi Rahvusraamatukogu poolt läbiviidavas projektis. Projekti eesmärgiks on välja töötada kõigi osapoolte vajadusi arvestav üle-eestiline e-väljaannete laenutamise mudel ning leida seda toetav tehniline platvorm.  Praeguses etapis uuritakse kõigi osapoolte ootusi e-väljaannete laenutamise teemal. Nimelt soovitakse teada saada, millised on raamatukogude lugejate ootused e-väljaannete laenutamise osas. Ankeedi esimene osa sisaldab küsimusi e-raamatute lugemise kohta üldiselt, teine osa uurib suhtumist e-raamatute laenutamisse.
 
Ernst & Young Baltic AS poolt koostatud küsitluse lingi leiate aadressil https://goo.gl/HgPFfY . Küsimustik on anonüümne ja sellele vastamine võtab orienteeruvalt aega 5-10 min. Küsitlus on avatud kuni 27. detsembrini (k.a).